Προεδρικά Διατάγματα 

Ημερομηνία Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ ΘΕΜΑ
14/06/2007 Π.Δ. 106 Α 135 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους